مطالب سایت

چیزی بیش از خودتان را در آینه ببینید!

آینه هوشمند
آینه هوشمند کاربرد آینه هوشمند در ساختمان بیش‌تر ما عادت داریم موقع خروج از خانه و قبل از اینکه بخواهیم در مجامع عمومی ظاهر شویم، نگاهی به آینه بیندازیم و برای آخرین بار سر و وضعمان را چک کنیم. اما وقتی پای تکنولوژی به میان بیاید، این عادت ساده می تواند بدرد بخورتر از این…