محصولات نرم افزاری

هدف اول ما در تولید نرم افزارهای لمسی، خلق یک تجربه کاربری دلنشین همه جانبه برای کاربر  و ایجاد یک مدل جدید جریان درآمدی برای کسب و کارها است.

نرم افزار پرزنت محصول

نرم افزار پرزنت محصول

نرم افزار فرش تعاملی

نرم افزار فرش هوشمند

نرم افزار اتوماسیون رستوران

نرم افزار رستورانی

نرم افزار راهنمای مجتمع تجاری

نرم افزار راهنمای مسیر

اسفند ۱۰, ۱۳۹۶