محصولات نرم افزاری

هدف اول ما در تولید نرم افزارهای لمسی، خلق یک تجربه کاربری دلنشین همه جانبه برای کاربر  و ایجاد یک مدل جدید جریان درآمدی برای کسب و کارها است.

نرم افزار فرش هوشمند

نرم افزار فرش هوشمند

نرم افزار رستورانی

نرم افزار رستورانی

۱۰ اسفند، ۱۳۹۶