بیمارستان و مراکز درمانی

کیوسک لمسی نوبت گیری

در مراکز درمانی، بیمارستان ها و زیرمجموعه های آن مانند داروخانه ها می توان از استند لمسی بهره برد. این محصول به دلیل انعطاف پذیری بالا با توجه به نیاز مشتری و کاربر، با کاربری های متفاوت استفاده می شود. از این محصول برای ارائه اطلاعات و تعامل با بیماران استفاده فراوان می شود. برخی از کاربردهای کیوسک های لمسی در حوزه سلامت شامل تله مدیسین و نظارت از راه دور، صنعت بهداشت و درمان را بیشتر مشتری محور کرده است. در مورد کاربری های متنوع کیوسک لمسی در حوزه سلامت، در این بخش مطالبی آورده شده است که از جمله آن کیوسک لمسی نوبت گیری و راهنمای مسیر می باشد.

کیوسک لمسی نوبت گیری

یکی از بهترین موارد استفاده از کیوسک لمسی نوبت گیری در حوزه سلامت، کاهش زمان انتظار بیماران در صف است. یک خط طولانی از بیماران، یک سناریوی معمول در هر یک از بیمارستان ها و مراکز پزشکی است. چنین صف های طولانی ای اغلب بیماران را بی قرار می کند. کیوسک لمسی نوبت گیری را می توان در اینجا برای کوتاه کردن زمان انتظار بیمار و کاهش خستگی استفاده کرد.

همچنین بیمارستان ها می توانند اطلاعات مربوط به ساعت های بازدید، زمان بازدید دکتر، شماره بیمار و نوبت گیری را با کیوسک لمسی انجام دهند.

استند لمسی نوبت گیری بیمارستان
کیوسک هوشمند نوبت گیری بیمارستان

کیوسک لمسی راهنمای طبقات

استند لمسی راهنمای مسیر بیمارستان
استند لمسی راهنمای مسیر بیمارستان

شاید راهنمای مسیر بهترین استفاده از کیوسک لمسی نوبت گیری در بیمارستان است. به ویژه برای افرادی که تازه به قسمت مشخصی وارد می شوند. معمولا در بیمارستان های بزرگ و دانشکده های پزشکی، افراد دچار مشکل در پیدا کردن یک اتاق خاص یا فروشگاه های پزشکی یا کافه تریا و غیره هستند. راهنمای مسیر، بهترین راه برای هدایت افراد به مکان مورد نظرشان است و به آن ها در مورد مکان های مختلف ادارات، راهنمایی لازم را می دهد.

کیوسک لمسی راهنمای مسیر چیست؟                               .

سایر کاربری های کیوسک لمسی نوبت گیری در بیمارستان ها و مراکز پزشکی عبارتست از:

ابزار تبلیغاتی:

کیوسک های لمسی می توانند برای نمایش طرح های تبلیغاتی مختلف، تخفیف و غیره استفاده شوند.

سرگرمی:

زمان انتظار در بیمارستان، ناامیدکننده ترین زمان است که اغلب باعث ایجاد استرس زیادی در میان همراهان و بیماران می شود. با کمک کیوسک لمسی نوبت گیری، بیمارستان ها می توانند از این زمان انتظار برای به روز رسانی مردم در مورد مسائل بهداشتی، بهداشت عمومی و غیره استفاده کنند. این امر نه تنها باعث ارتباط دوطرفه بیمارستان با مردم می شود، بلکه به آن ها کمک می کند در زمان انتظار خود را سرگرم کنند.

تولید درآمد:

بیمارستان ها می توانند از کیوسک برای نمایش محصولات بهداشتی مختلف، تجهیزات پزشکی و غیره استفاده کنند. این امر علاوه بر افزایش آگاهی به آن ها کمک می کند تا از طریق شرکت هایی که محصولاتشان نمایش داده می شود، درآمد کسب کنند.

کیوسک تاچ استفاده شده برای تله مدیسین
کیوسک هوشمنداستفاده شده برای تله مدیسین

اطلاعات بلادرنگ:

بیمارستان ها می توانند از کیوسک لمسی نوبت گیری برای نمایش اطلاعات در زمان واقعی بصورت بلادرنگ در مورد وضعیت سلامتی بیمار به خانواده و دوستان خود استفاده کنند.

اتوماسیون روند ثبت نام:

در صورت همگام سازی با سیستم مدیریت محتوا مناسب، کیوسک لمسی را می توان به منظور تسریع زمان انتظار و افزایش ظرفیت آن ها برای خدمت رسانی به تعداد زیادی از بیماران مورد تقاضا قرار داد.

ارتباط کارکنان:

کیوسک لمسی می تواند به راحتی جایگزین تخته سفید باشد که اغلب در بخش اورژانس، ایستگاه پرستاری و غیره دیده می شود.

ارتقاء خدمات بیمارستان:

بیمارستان ها می توانند از کیوسک های لمسی نوبت گیری برای ارتقای خدمات خود و اطلاع رسانی به مردم در مورد امکانات مختلفی که می توانند در محل های بیمارستان استفاده کنند، بهره برد.

فرش هوشمند کودک

فرش هوشمند در بیمارستان، کودکان را از تخت بیرون می کشاند و موجب تحرک و نشاط آن ها می شود. در نتیجه این امر، کودکان سریع تر بهبود می یابند. در همان زمان بازی و حرکت با فرش هوشمند پزشکان می توانند وضعیت سلامتی کودک را ارزیابی کنند. می توان با کمک بازی های فرش هوشمند وضعیت بیمار را بهبود داد.

یک سطح زنده و پویا  که در آن کودکان به لحاظ جسمی و ذهنی تحریک می شوند یک ابزار فوق العاده است. پزشکان می توانند به صورت غیر مستقیم از آن به منظور درمانی استفاده کنند.

فرش هوشمند کودک برای بیمارستانها به منظور سرگرم ساختن کودک

فرش هوشمند مخصوص کودک چیست؟                            .

مهر ۹, ۱۳۹۷